Text Size
Alçat parcial del parament exterior nord, amb indicació de l'obra paleocristiana conservada i de les tipologies rocoses utilitzades en la construcció.
Creació del SigArq (Sistema d'Informació Geoespacial Arqueològic) conjuntament amb LIGIT (UAB)
SGP participa en el projecte d'investigació i posada en valor del jaciment de Las Eras de San Martín- Graccurris, Alfaro, La Rioja des de l'any 2000.
Digitalització i dibuix de materials arqueòlogics amb Scanner 3D
Realització de continguts per a QR-Codes
Elaboració de projectes de difusió i planes web.
Elaboració de audiovisuals.

Sistemes de Gestió de Patrimoni (SGP)

Sistemes de Gestió de Patrimoni és una empresa especialitzada en intervencions d'estudi, documentació i difusió de patrimoni cultural i natural.

Els serveis que s'ofereixen abracen des de la documentació d'elements de patrimoni moble i immoble a intervencions en el camp del patrimoni arxivístic, projectes de difusió i dinamització, projectes web, visites virtuals, exposicions temporals i permanents, projectes museològics i museogràfics, creació de suports audiovisuals, disseny i edició de materials impresos, formació especialitzada en patrimoni... Sempre amb la finalitat d'oferir un servei de qualitat, competitiu i que doni resposta integrada a les demandes de cada projecte.